Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

Contactgegevens

Tel: 0548 - 614036 | Fax: 0548 - 610115 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal
BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

 • Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • (Plan)schadevergoedingen
 • Nadeelcompensaties
 • Agrarische bedrijfsovernames
 • Bijzondere taxaties

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

 • Onteigeningsvergoedingen

  Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor huis- of bedrijfseigenaren die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

 • (Plan)schadevergoedingen

  Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • Nadeelcompensaties

  Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

 • Bijzondere taxaties

  Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

 • Agrarische bedrijfsovernames

  VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in taxaties bij overname van agrarische bedrijven. Bij bedrijfsopvolging komt vaak een fiscaal aspect kijken. Met taxaties in samenwerking met de Belastingdienst heeft VAN HOOGMOED ruime ervaring.

RvH2

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail: r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

SvH2

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

Minnelijke “onteigening”:

vereist energielabel voor een door de aankopende overheid af te breken woning.

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden. Hieronder een greep uit het (recente) advieswerk van ons kantoor (klik op de foto voor een groter beeld).

 • Schadevergoeding Natura 2000

  Grondeigenaar geadviseerd over schadevergoeding wegen Beleidsregel Overijssel Nadeelcompensatie Natura 2000, mei 2018.

 • Bemiddeling

  Bemiddeling bij voldoening schuld “in natura” (grond geleverd in plaats van geld betaald), april 2018

 • Minnelijke onteigening

  Institutioneel belegger en haar pachters en gebruiker geadviseerd ter voorkoming van onteigening, Overijssel maart 2018

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaar geadviseerd bij “minnelijke onteigening” gedeelte bedrijventerrein maart 2018

 • Gecompliceerde grondtransactie

  Twente, januari 2018.

 • Minnelijke onteigening

  Grondeigenaar geadviseerd bij verkoop strook grond voor wegreconstructie Overijssel, november 2017.

 • Natura 2000

  Grondeigenaar geadviseerd over gevolgen Natura 2000, oktober 2017.

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding eigenaar bij verkoop perceelsgedeelte landbouwgrond voor fietspad aan gemeente in Twente, oktober 2017

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding eigenaren bij verkoop ruwe woningbouwgrond aan gemeente in Flevoland, najaar 2017.

 • Verkoop

  Verkoop van ruwe bouwgrond aan projectontwikkelaar, september 2017