Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

 

Contactgegevens

Tel: 0548 - 614036 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

 • Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • (Plan)schadevergoedingen
 • Nadeelcompensaties
 • Agrarische bedrijfsovernames
 • Bijzondere taxaties

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

 • Onteigeningsvergoedingen

  Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor huis- of bedrijfseigenaren die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

 • (Plan)schadevergoedingen

  Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • Nadeelcompensaties

  Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

 • Bijzondere taxaties

  Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

 • Agrarische bedrijfsovernames

  VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in taxaties bij overname van agrarische bedrijven. Bij bedrijfsopvolging komt vaak een fiscaal aspect kijken. Met taxaties in samenwerking met de Belastingdienst heeft VAN HOOGMOED ruime ervaring.

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail: r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

Natura 2000: afrasteringsverbod contra vrees voor invasie van wilde zwijnen

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden. Hieronder een greep uit het (recente) advieswerk van ons kantoor (klik op de foto voor een groter beeld).

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding bij overeenkomst ter voorkoming van onteigening, grondruil met Provincie Overijssel

 • Bemiddeling

  Bemiddeld voor grondeigenaar bij aankoop door gemeente voor andere dan landbouwkundige doeleinden, september 2019

 • Minnelijke onteigening

  Bemiddeld voor grondeigenaar bij verkoop ter voorkoming onteigening infrastructuur Twente, juli 2019

 • Onteigening

  April 2019 eigenaar geadviseerd bij (ver)koop ter voorkoming van onteigening, collegiaal met plaatselijke makelaar

 • Pachtontbinding

  Pachter geadviseerd bij pachtontbinding (grote oppervlakte) ter zake van natura 2000 Overijssel; maart 2019

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaar geadviseerd bij verkoop c.q. minnelijke onteigening ten behoeve van infrastructuur en waterwinning, januari 2019

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaar geadviseerd bij minnelijke onteigening gedeelte tuin; november 2018

 • Erfpacht

  herziening erfpachtcanon woonboerderij, oktober 2018

 • Advisering

  Contractsbeoordeling zonnepark op verzoek van grondeigenaar, september 2018

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaren woonboerderij bijgestaan bij “minnelijke onteigening” wegens infrastructuur in Overijssel; augustus 2018