Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

Contactgegevens

Tel: 0548 - 614036 | Fax: 0548 - 610115 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal
BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

 • Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • (Plan)schadevergoedingen
 • Nadeelcompensaties
 • Agrarische bedrijfsovernames
 • Bijzondere taxaties

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

 • Onteigeningsvergoedingen

  Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor huis- of bedrijfseigenaren die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

 • (Plan)schadevergoedingen

  Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • Nadeelcompensaties

  Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

 • Bijzondere taxaties

  Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

 • Agrarische bedrijfsovernames

  VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in taxaties bij overname van agrarische bedrijven. Bij bedrijfsopvolging komt vaak een fiscaal aspect kijken. Met taxaties in samenwerking met de Belastingdienst heeft VAN HOOGMOED ruime ervaring.

RvH2

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail: r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

SvH2

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

Tijdelijke overlast (stofhinder) tijdens uitvoering van het werk op het onteigende

Handboek Telders 518

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden. Hieronder een greep uit het (recente) advieswerk van ons kantoor (klik op de foto voor een groter beeld).

 • Nadeelcompensatie

  Kaderrichtlijn water, de landgoedeigenaar geadviseerd. Juni 2017

 • Minnelijke onteigening

  Grondeigenaar geadviseerd bij verkoop terzake van wegreconstructie in Overijssel, juni 2017.

 • Nadeelcompensatie

  Eigenaar begeleid bij schadevergoeding tijdelijk gebruik voor kadeverlaging, januari 2017

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaren begeleid bij minnelijke onteigening infrastructuur, collegiaal met plaatselijke adviseur. Overijssel, december 2016.

 • Planschade

  Begeleiding meerdere eigenaren bij aanvraag tegemoetkoming in planschade vanwege realisatie woonzorggebouw, november 2016.

 • Terugkoop

  Bemiddeld bij terugkoop van gronden die in het verleden als ruwe bouwgrond verkocht waren; november 2016.

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding eigenaar grasland bij verkoop voor wegverbreding Provincie Overijssel, september 2016.

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding eigenaar bij verkoop voor wegverbreding Provincie Overijssel, september 2016.

 • Van Hoogmoed kampioen!

  Het bedrijfshockeyteam van Van Hoogmoed is dit jaar kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd!

 • Bemiddeling verkoop

  Bemiddeld bij verkoop bos, landbouwgrond en klein erf, gelegen binnen invloedsfeer Natura 2000; juni 2016.