Aangesloten bij

 

Contactgegevens

Tel: 0548 - 614036 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

 • Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • (Plan)schadevergoedingen
 • Nadeelcompensaties
 • Agrarische bedrijfsovernames
 • Bijzondere taxaties, waaronder erfpacht en gedoogplichten

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

 • Onteigeningsvergoedingen

  Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor particulieren en bedrijven, waaronder agrarische bedrijven,  die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Het kan gaan om eigenaren en om gebruikers, zoals huurders en pachters.

  Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

 • (Plan)schadevergoedingen

  Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij hun aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • Nadeelcompensaties

  Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

 • Bijzondere taxaties

  Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

  De realisering van projecten Natura 2000 en de aanleg van (hoogspannings)leidingen  maken taxaties en onderhandelingen noodzakelijk voor waardevermindering, inkomensschade en bijkomende schaden.

 • Agrarische bedrijfsovernames

  VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in taxaties bij overname van agrarische bedrijven. Bij bedrijfsopvolging komt altijd een fiscaal aspect kijken.

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail: r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

Meerwaarde bijzonder geschiktheid niet altijd cijfermatig (te) benaderen

HR 18-02/05 ECLI:NL:HR:2005:AR6024

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden. Hieronder een greep uit het (recente) advieswerk van ons kantoor (klik op de foto voor een groter beeld).

 • Minnelijke onteigening

  10-jarig traject advisering eigenaar bij minnelijke onteigening infrastructuur Overijssel afgerond oktober 2020.

 • Grondruil

  Kleine grondruil met Rijkswaterstaat, nasleep N18. Oktober 2020.

 • Kwalitatieve verplichting

  Eigenaar geadviseerd over kwalitatieve verplichting Natura 2000 Overijssel, met afwaardering gronden. Augustus 2020

 • Verkoop ter voorkoming onteigening

  Verkoop woning in Twentse gemeente in verband met inbouw door oprukkende woningbouw. Verkocht aan projectontwikkelaar, juli 2020.

 • Verkoop ter voorkoming onteigening

  Woonboerderij, bouwkavel, landbouwgrond benodigd voor infrastructuur. De eigenaar geadviseerd, Juli 2020.

 • Kwalitatieve verplichting

  Eigenaar geadviseerd over kwalitatieve verplichting Natura 2000, met afwaardering gronden. Februari 2020

 • Minnelijke onteigening

  Particuliere advisering terzake van “minnelijke onteigening” infrastructuur Salland; december 2019

 • Minnelijke onteigening

  Eigenaar begeleid bij afwaardering landbouwgronden in kader Natura 2000; december 2019

 • Pachtbeëindiging

  Pachter begeleid bij pachtbeëindiging rietteelt vanwege Natura 2000. Provincie Overijssel, december 2019

 • Minnelijke onteigening

  Begeleiding bij overeenkomst ter voorkoming van onteigening, grondruil met Provincie Overijssel