Vastgoed advies - mediation

Aangesloten bij

Contactgegevens

Tel: 06 22 66 17 76
Lage Esweg 18
7441 AX Nijverdal
r.vanhoogmoed@vanhoogmoedvastgoedadvies.nl


BTW nr. NL8081.89.578.B.01
KvK 060.91121

Vastgoed advies - mediation

Aangesloten bij

Contactgegevens

Tel: 06 22 66 17 76
Lage Esweg 18
7441 AX Nijverdal
E-mail


BTW nr. NL8081.89.578.B.01
KvK 060.91121

René van Hoogmoed

Mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van onteigeningsdeskundige van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

In 1977 is René begonnen met zijn werk als onteigeningsdeskundige-taxateur. In de loop der jaren is hij veelvuldig benoemd als rechtbankdeskundige, van rechtbanken Limburg tot Noord-Holland en van rechtbanken Zeeland – West-Brabant tot Noord-Nederland.
Eind 2023 is hij gestopt met zijn werkzaamheden als rechtbankdeskundige en als Register-taxateur (behoudens een aantal “doorlopende” zaken). 

Gelukkig worden deze werkzaamheden voortgezet door zoon Sjoerd van Hoogmoed onder de naam Hoogstate Taxateurs en Rentmeesters B.V.: www.hoogstate.nl

René richt zich nu op algemene advisering vastgoed en daarmee annexe mediation. In het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen is René ingeschreven als taxateur / onteigeningsdeskundige.

Als rentmeester NVR is René onderworpen aan tuchtrechtspraak van de Rentmeesterskamer.

Van Hoogmoed Vastgoed advies - mediation is gespecialiseerd in

Algemene advisering vastgoed (en proces begeleiding)

Mediation

Werkzaamheden (voorbeelden)

Vanwege zijn betrokkenheid bij en interesse voor vastgoed en geschillenbeslechting heeft René in september 2023 een mediation opleiding gevolgd. De benadering van René ligt in de lijn van de Evaluatieve Mediation, waarbij de mediator zich mede met de inhoud van het geschil bemoeit. In zijn geval  is die inhoud het vastgoed. Daarbij behoort inzet van een caucus (gesprek onder vier ogen tussen mediator met één van belanghebbenden en daarna met de andere belanghebbende) zeker tot de mogelijkheden.

Deze aanpak is niet geschikt voor echtscheidingen.

Op 23 september 2023 is aan René uitgereikt het certificaat “Basis mediation opleiding” van de Academie voor Mediationopleidingen.

Ingeval van vaststellings overeenkomst na mediation:

SMART redigeren

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden

Evaringen uit de praktijk

Mei 2024. Grondeigenaar geadviseerd over gebruik door agrariër van perceel van oorsprong groter dan een hectare, maar na gedeeltelijke aankoop door dezelfde grondgebruiker zelve nu kleiner dan een hectare.  Jurisprudentie: Rb Noord-Nederland 09-08/22.Maart 2024. Particulier begeleid bij aankoop tientallen hectares natuurterrein van provincie.

 

 

 

 

 

 

Pleidooi Rechtbank Breda 23-01/24 inzake onteigeningen A27, met René als rechtbankdeskundige

Suggestie rechtbankdeskundigen voor vergoeding ex aequo et bono.

Rechtbank: u bedoelt: maak er wat moois van? 


20231024_090426

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 24-10/23. René als één van de drie door Hof benoemde deskundigen taxatie winbare bodembestanddelen. 

Maart 2024. Opgetreden als klankbord voor een taxateur (adviseur van grondeigenaar) systematiek complexe onteigeningstaxatie. 

 

 

20240404_191852

Rechtbank Noord-Nederland 24-01/24

René als enige rechtbankdeskundige onteigening weg reconstructie.

 

20231103_112848

René als examinator CPO Leergang Onteigeningsrecht 03-11/23

Het belang van een in notariële akte 1982 gevestigd ladderrecht in relatie tot artikel 5:56 Burgerlijk Wetboek

Natura 2000: afwaardering landbouwgrond. Fiscus hanteert hogere waarde voor de afgewaardeerde gronden dan provincie. René voert overleg over fiscale gevolgen.

20231107_143926

Rechtbank Noord-Holland 07-11/23: René als één van de rechtbankdeskundigen onteigening in de gemeente Haarlemmermeer.

 

 

20240109_152832 (002)

Rechtbank Breda 30-01/24

Laatste pleidooien onteigeningen A27

certificaat “Basis mediation opleiding” van de Academie voor Mediationopleidingen.

Van Hoogmoed Vastgoed advies -mediation
is de handelsnaam van de statutaire naam: Van Hoogmoed Taxatie- en Adviesbureau voor Onroerende zaken B.V.