Aangesloten bij

Contactgegevens

Tel: 0548 – 614036 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED
Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)

(Plan)schadevergoedingen

Nadeelcompensaties

Bijzondere taxaties, waaronder erfpacht en gedoogplichten

Aangesloten bij

Contactgegevens

Tel: 0548 – 614036 Lage Esweg 18 | 7441 AX Nijverdal BTW nr. NL8081.89.578.B.01

VAN HOOGMOED
Taxatie- & adviesbureau o/z is gespecialiseerd in taxaties en procedures betreffende:

Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)

(Plan)schadevergoedingen

Nadeelcompensaties

Bijzondere taxaties, waaronder erfpacht en gedoogplichten

Onteigeningsvergoedingen (minnelijk en gerechtelijk)

(Plan)schadevergoedingen

Nadeelcompensaties

Bijzondere taxaties, waaronder erfpacht en gedoogplichten

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

Onteigeningsvergoedingen

Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor particulieren en bedrijven, waaronder agrarische bedrijven, die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Het kan gaan om eigenaren en om gebruikers, zoals huurders en pachters.

Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

(Plan)schadevergoedingen

Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij hun aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

Nadeelcompensaties

Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

Bijzondere compensaties

Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten.

De realisering van projecten Natura 2000 en de aanleg van (hoogspannings)leidingen maken taxaties en onderhandelingen noodzakelijk voor waardevermindering, inkomensschade en bijkomende schaden.

Expertises

VAN HOOGMOED is gespecialiseerd in advisering en taxaties betreffende – onder meer – de volgende zaken:

Onteigeningsvergoedingen


Begeleiding bij (voorkoming van) onteigening. VAN HOOGMOED taxeert en doet de (juridische) advisering voor particulieren en bedrijven, waaronder agrarische bedrijven, die voor overheidsplannen moeten wijken of bij wie een deel van hun onroerend goed wordt onteigend. Het kan gaan om eigenaren en om gebruikers, zoals huurders en pachters. Tevens is VAN HOOGMOED gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten naar de regels van het onteigeningsrecht in opdracht van advocaten en accountants, dan wel als second opinion.

(Plan)schadevergoedingen


Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt aan belanghebbenden – onder voorwaarden – een vergoeding toegekend voor door hen geleden schade als gevolg van de inwerkingtreding van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan). VAN HOOGMOED begeleidt particulieren bij hun aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

Nadeelcompensaties


Naast de wettelijk vastgelegde vormen van schadevergoedingen kan onder omstandigheden sprake zijn van schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van nadeelcompensatie. Het betreft hier bijvoorbeeld inkomensschade als gevolg van de inwerkingtreding van een verkeersbesluit. VAN HOOGMOED taxeert de geleden schade volgens de regels uit de rechtspraak en begeleidt eigenaren bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie.

Bijzondere taxaties


Ook met betrekking tot taxaties met een bijzonder karakter heeft VAN HOOGMOED een ruime ervaring. Hierbij valt onder meer te denken aan taxaties op grond van pacht of erfpacht of taxaties van bijzondere objecten. De realisering van projecten Natura 2000 en de aanleg van (hoogspannings)leidingen maken taxaties en onderhandelingen noodzakelijk voor waardevermindering, inkomensschade en bijkomende schaden.

René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

Mail:

r.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij samen met zijn vader bij Van Hoogmoed Taxatie- en adviesbureau.

Mail: 

sg.vanhoogmoed@taxatie-vanhoogmoed.nl

De week van een taxateur

René van Hoogmoed volgt 6 dagen in september 2023  opleiding  mediator bij Academie voor Mediationopleidingen; cursus locatie Arnhem.

 

Als taxateur kom je nog een ergens

Cases

VAN HOOGMOED staat particulieren bij in het kader van onteigeningen, zakelijk recht-vestigingen en andere onroerend goed-aangelegenheden.

 

Grondeigenaar geadviseerd bij verkoop kavel in Wvg gebied. Medio 2023

René van Hoogmoed spreker symposium VvOR 05-10/23

Voorjaar 2023: Door rechtbank Limburg benoemde deskundige inzake onteigeningen Grensmaas

Pachter geadviseerd december 2022; aankoop erf met opstallen in verpachte staat.

Rechtbank Haarlem

Reikwijdte peildatum in onteigening en formele voorwaarden schadebeperkend aanbod.

Complex procedure herziening canon

Canon erfpacht

Allocatie, depreciatie, canon percentage

Huurontbinding kapperszaak 7:309 BW

Huurontbinding kapperszaak wegens  afbraak in algemeen belang. Van Hoogmoed BV behartigde de belangen van  de kapper. 

Grondeigenaar geadviseerd bij grondruil met project ontwikkelaar in herontwikkelingslocatie. Medio 2023.

230215 Podcast De praktijk van onteigenen met René van Hoogmoed

Grondeigenaar geadviseerd december 2022; wegreconstructie

Grondeigenaar geadviseerd november 2022

NNN/Natura2000 begrenzing van de Ontwikkelopgave. Binnen deze begrenzing moeten maatregelen getroffen worden die de instandhouding van de Natura 2000-gebieden bewerkstelligen. Provincie verwerft hiertoe gronden. Verkoper is eigenaar van gronden die gelegen zijn binnen de ontwikkelopgave.

Vestiging zakelijk recht

Grondeigenaar adviseren bij zakelijk rechtvestiging

Opheffen onbewaakte spoorwegovergang

Van Hoogmoed adviseerde agrarische eigenaar bij opheffen onbewaakte overgang naar zijn erf

Intuitie bij taxeren; 10-11/21 pleidooi Rb Noord-Nederland

Conclusie A-G HR 24-01/20 gemeente Heerlen; ECLI:NL:PHR:2020:50.

Liever niet intuitie, maar aanvaardbaar als er geen beter controleerbare en beter verifieerbare taxatiemethoden voorhanden zijn. 

Overheden en rechtbanken adviseren wij onder de naam ‘Hoogstate’

HOOGSTATE Taxateurs o/z en Rentmeesters B.V.